NOLOC

NOLOC KENNISPROFESSIONAL 

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. De 3000 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, jobcoaching, outplacement, beroepskeuze advies, re-integratie- en carriérecoaching. Zij werken bijvoorbeeld bij re-integratie- en outplacement bureaus, bij interne loopbaancentra, bij het UWV, bij gemeenten of als zelfstandig ondernemer. 

Op 20 juni 2018 ben ik op feestelijke wijze benoemd tot Noloc Kennisprofessional. 

Een Noloc Kennisprofessional is in het vakgebied van de loopbaanprofessie en/of jobcoaching werkzaam. Dit zal vooral in het Onderwijs (Beleid en kennis) en/of in Onderzoek (Kennis) plaatsvinden, mogelijk in combinatie met een uitvoerende loopbaancoachende praktijk. De mogelijkheden zijn: a. Onderzoek en/of Onderwijs en/of Beleidsontwikkeling b. Onderwijs en uitvoerende praktijk c. Onderzoek en uitvoerende praktijk d. Beleidsontwikkelende adviespraktijk In alle gevallen moet dit aangetoond worden. De Toetsingscommissie volgt hierbij in grote lijnen het toetsingskader zoals dat functioneert binnen Noloc. 

Er is mij door het NOLOC gevraagd mezelf even kort voor te stellen. Je kunt deze informatie hier vinden.