Nieuws:

LOB123 is vanaf heden een door CRKBO erkende instelling!

 

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoenom een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen

 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen

 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met duidelijke dag indelingen

 4. Goed opgeleide docenten en een heldere administratie

 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie

 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing

 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding

 8. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure

 9. Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

CRKBO – erkend


Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkendis. Om die erkenning te verkrijgen werden wij onderworpen aan een audit. Deze audit richt zich op de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 • zorgvuldigheidsbeginsel

 • rechtszekerheidsbeginsel

 • redelijkheidsbeginsel

 • betrouwbaarheidsbeginsel

 • kenbaarheidsbeginsel.


Het resultaat van de audit was positief, waarmee LOB123 een CRKBO-erkend opleidingsinstituut is en officieel is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Door middel van deze erkenning is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Voor meer informatie zie www.crkbo.nl.

 

CRKBO