COACHING & ADVIES | 

van een ambassadeur en adviseur LOB (VO-raad)

LOB, loopbaanleren en zoals het op sommige scholen genoemd wordt omvat veel meer dan 'het werk van de decaan/studieloopbaanbegeleider'. De ontwikkeling en implementatie van LOB gaat in de meeste onderwijssintellingen niet als vanzelf. Het is een proces dat aandacht verdient en waar diverse partijen binnen uw onderwijsinstelling bij betrokken zijn. Coaching en/of advies door LOB123 is gericht op het vergroten van de zelfsturing en professionalisering van individuen, teams en/of scholen op het vlak van LOB.

 

 

INDIVIDUELE COACHING

 

Doelgroep: decanen/studieloopbaanbegeleiders (beginnend en/of ervaren)

Coach: Martine Buijsen en/of collega trainer(s)

Traject: kennismakingsgesprek (incl.directie), offerte/trajectplan, coaching 

 

REFERENTIES OP AANVRAAG

GROEPSCOACHING

 

Doelgroep: decanen/studieloopbaanbegeleiders/docenten/teamleiders/directie etc.

Coach: Martine Buijsen en/of collega trainer(s)

Traject: kennismakingsgesprek (incl.directie), offerte/trajectplan, coaching

 

REFERENTIES OP AANVRAAG

ADVIES

 

Doelgroep: decanen/studieloopbaanbegeleiders/docenten/teamleiders/directie etc.

Coach: Martine Buijsen en/of collega trainer(s)

Traject:  Beschrijving huidige stand van zaken op diverse niveau's (implementatie, uitvoering, borging). Adviesrapport en gesprek m.b.t. te nemen stappen ter professionalisering LOB (plan van aanpak). 

 

REFERENTIES OP AANVRAAG

30-01-2020%20foto2_edited.jpg