ADVIES

Van een ambassadeur en adviseur LOB (VO-raad).

De ontwikkeling en implementatie van LOB gaat in de meeste onderwijssintellingen niet als vanzelf. Het is een proces dat aandacht verdient en waar diverse partijen binnen uw onderwijsinstelling bij betrokken zijn.

Aanbod LOB123:

  • Nulmeting middels gesprekken, bestudering (beleids-)documenten en LOB-scan.

  • Advisering mbt professionalisering LOB, korte en lange termijn.

 

  •  

 

Resultaat:

  • Beschrijving huidige stand van zaken op diverse niveau's (implementatie, uitvoering, borging).

  • Adviesrapport en gesprek m.b.t. te nemen stappen ter professionalisering LOB (plan van aanpak).

 

Begeleiding bij de professionalisering is altijd mogelijk vanuit het coachingsaanbod van LOB123.

LOB 123 | MARTINE BUIJSEN | 06-21810559 | INFO@LOB123.NL | WWW.LOB123.NL | LOB 123 |   KVK 62569309 | ALGEMENE VOORWAARDEN  PRIVACY VERKLARING | LOB 123